Tekstversie

Algemeen:

Startpagina

Contact

Op deze website vindt u informatie over ons kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.
Wij bieden u uitgebreide en flexibele mogelijkheden voor kinderopvang aan, in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.
Dit jaar hebben wij onze contractvormen en service voor de kinderopvang verder uitgebreid om beter aan uw wensen tegemoet te kunnen komen.
Wij bieden u een grote diversiteit aan contractvormen voor ons kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang.
Zit uw gewenste opvangvorm er niet bij, twijfel dan niet en informeert u dan bij ons wat de mogelijkheden zijn.

Op ons kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang kunnen kinderen zich op hun eigen manier ontwikkelen.
Ieder kind heeft zijn eigen behoeftes, kwaliteiten en interesses. Vanuit een veilige en vertrouwde omgeving zorgen wij dat ieder kind zichzelf kan zijn, kwaliteiten kan ontwikkelen en interesses kan verdiepen en/of verbreden.
Kindercentrum Broekie werkt vanuit de 4 opvoedingsdoelen van Professor Riksen-Walraven. Vanuit die opvoedingsdoelen en onze visie hebben wij ons pedagogisch beleid ontwikkeld, waardoor we op elk ontwikkelingsniveau gepaste activiteiten aan de kinderen aanbieden.
Op Kindercentrum Broekie is plezier belangrijk, evenals het evenwicht in relaties. Dit leidt tot meer zelfstandigheid, zelfvertrouwen en groei bij opvoeder en kind.
Wij willen vooral een kind, kind laten zijn.

Het Kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang van Kindercentrum Broekie bieden sinds april 1995 kinderopvang aan, in Lindenholt, gemeente Nijmegen. Sinds 2000 zijn wij gevestigd aan het scholeneiland “ t’ Kompas ” dat gelegen is in de wijk de Gildekamp van het stadsdeel Lindenholt. Wij bieden kinderopvang die aansluit bij de behoeftes in de wijk.
Voor de buitenschoolse opvang halen wij zelf kinderen op, bij vrijwel alle bassischolen in Lindenholt.
Om een optimale vorm van kinderopvang te kunnen bieden, heeft Kinderopvang Broekie regelmatig contact met omringende scholen, de Gemeente Nijmegen, de GGD en VONK ( Verenigde Organisaties voor de Nijmeegse Kinderopvang).

Wellicht leest u verder om zo een indruk van ons te krijgen?

Een jong Broekie ontwikkelt zich met ons!